ZAJIŠŤUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

 Pomáháme společně 


SLUŽBY PREVENCE MĚSTA MĚLNÍKA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ODBORNÁ POMOC


NAŠE SLUŽBY

Azylový dům Mělník

Prostřednictvím sociální intervence a individuálních plánů pomáhat v začlenění do společnosti.

Azylový dům pro matky s dětmi Mělník

Služba je určena pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Noclehárna Mělník

Začlenění do společnosti a zmírnění negativních dopadů sociálního vyloučení.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Určeno dospívajícím a mladým lidem, kteří jsou díky své nepříznivé sociální situaci ohroženi sociálním vyloučením.

Občanská poradna Mělník

Klientům je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti sociální problematiky, bydlení, financí a dluhů apod.

OCITLI JSTE SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI?

Nebojte se nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme.